Kinnisasja ja metallijäätmete maksustamise erikord

Alates 01.01.2011 hakkas kehtima käibemaksuseaduses uus erikord, mis puudutab kinnisasjade ja metallijäätmete maksustamist. Erikorra kohaselt maksustatakse kinnisasja ja metallijäätmete käive saaja poolt (pöördmaksustamine).

Mida tähendab pöördmaksustamine?

Käibemaksuarvestuse üldkorra kohaselt arvestab ja tasub riigieelarvesse käibemaksu kauba müüja. Pöördmaksustamise korral on käibemaksu deklareerimise ja tasumise kohustus kauba ostjal.

Kuidas arvestada käibemaksu pöördmaksustamise puhul?

Kauba müüja väljastab arve, kuhu märgib ka käibemaksusumma, kuid ei deklareeri seda käibedeklaratsioonil ega tasu riigieelarvesse käibemaksu. Ostja tasub müüjale kinnisasja eest käibemaksuta summa ja arvestab arvel märgitud käibemaksu enda poolt tasumisele kuuluva käibemaksuna. Tehing kajastatakse käibedeklaratsioonil arve kättesaamise kuul. Kui ostja kasutab kaupa maksustatava käibe tarbeks, deklareerib ta käibemaksu samal maksustamisperioodil ka sisendkäibemaksuna.

Müüja märgib pöördmaksustamisele kuuluva tehingu kohta esitataval arvel, et kauba ostja arvestab käibemaksusumma enda tasutava käibemaksuna.

NB! Pöördmaksustamist saab rakendada vaid juhul, kui tehing toimub maksukohustuslaste vahel.

Kuidas rakendada erikorda võõrandamise tehingute puhul?

Kinnisasjade puhul rakendatakse pöördmaksustamist ainult sellistele võõrandamise tehingutele, mida müüja soovib vabatahtlikult maksustada (KMS § 16 lg 3), teavitades sellest kirjalikult enne müügitehingu toimumist ka maksuhaldurit. Teavitamise kohustus on kinnisasja või metallijäätmete müüjal.

Kelle puhul pöördmaksustamist ei rakendata?

Pöördmaksustamine ei puuduta eluruume, kuna nende puhul ei saa maksustamist valida.

Uusehituste, oluliselt parendatud ehitiste ja detailplaneeringuga kruntide võõrandamisel, mille maksustamine käibemaksuga on kohustuslik (KMS § 16 lg 2 p 3), pöördmaksustamist rakendada ei saa.

Samuti ei saa rakendada erikorda juhul, kui kinnisasja või metallijäätmete ostjaks on piiratud maksukohustuslane või füüsiline isik.

Alus

Pöördmaksustamise objektiks olevate metallijäätmete mõiste on toodud Jäätmeseaduse

§-s 104. Metallijäätmete täpsustatud nimekiri on kehtestatud Jäätmeseaduse § 104 alusel keskkonnaministri 15.04.2004 määrusega nr 17.

Kinnisasja ja metallijäätmete käibemaksuga maksustamise erikord on sätestatud käibemaksuseaduse §-s 41'.

Kliendid meist

Good and friendly service. Ok prices. / Accounting...

Vaata kõiki