Juriidiline nõustamine

Toetudes ligi 15 aasta pikkusele kogemusele pakub IMG Konsultant oma klientidele õigusalaseid teenuseid ning seda eelkõige just maksu- ja äriõiguse alal. Aastate jooksul omandatud kogemused võimaldavad meil oma klientidele olla heaks nõuandjaks nii äriühingute ühinemisel kui ümberkujundamisel. Laialdased teadmised finantsõiguse vallast on andnud meile võimaluse nõustada suuremahulisi rahvusvahelisi tehinguid. Oleme läbi viinud õigus- (LDD), maksu- (TDD) ja finantsauditeid (FDD) ettevõtete riskide ja väärtuse hindamiseks ning kujundanud mitmeid ennetavaid maksulahendusi suuremahuliste M&A tehingute juures.

Peamised tegevusvaldkonnad:

  • maksuõigus, sh rahvusvaheline maksustamine ja maksuplaneerimine
  • pangandus- ja väärtpaberiõigus
  • rahvusvaheline õigus
  • äri- ja ühinguõigus, ühinemised ja ümberkujundamised
  • võlaõigus, sh lepinguõigus ja asjaõigus
  • tööõigus
  • perekonnaõigus, sh pärimisõigus
  • esindamine haldusmenetluses ja halduskohtumenetluses

Kui juriidilise nõustamise teenus võiks sulle huvi pakkuda, võta ühendust!

Kliendid meist

Более 5 лет успешной совместной работы / Бухгалтерия...

Vaata kõiki