Väärtused

Kliendile

IMG olulisimaks väärtuseks on meie inimesed, kelle pühendumus, professionaalsus ning suurepärased isikuomadused võimaldavad ettevõttel oma klientidele pakkuda üksnes kompromissitu kvaliteediga teenust, mis koosneb:

  • konfidentsiaalsetest kliendisuhetest,
  • kokkulepetest ja tähtaegadest kinnipidamisest,
  • kliendi vajadustele orienteeritusest,
  • avatud lähenemisest uute tehnoloogiate kasutusele võtmisel.

Töötajale

Ent kliendi saab kvaliteetse teenuse osutamise läbi õnnelikuks teha vaid õnnelik inimene. Seepärast soovib IMG oma töötajaid maksimaalselt väärtustada ning teha kõik selleks, et töötamine meil poleks mitte ränk kohustus vaid suurepärane võimalus. Selle eesmärgi saavutamiseks koolitame oma töötajaid pidevalt, peame koos suve- ja sünnipäevi, kasutame tulemuspalgasüsteemi ning panustame jätkuvalt töökeskkonda. IMG juhtkonda kuuluvate töötajate uksed, telefoninumbrid ja e-posti aadressid on alati avatud uutele ettepanekutele, mis on suunatud nii tööprotsesside kui –keskkonna paremaks muutmiseks.

Omanikule

IMG on selgelt tulemustele orienteeritud ettevõte, mille majanduslik kasv saab tugineda üksnes meie klientide edule. Hoolitsedes klientide vajaduste eest, täidame ühes sellega ka IMG Grupi omanike poolt seatud eesmärgid ning nende poolt tehtud investeeringutele vajaliku tootluse.

Kliendid meist

Более 5 лет успешной совместной работы / Бухгалтерия...

Vaata kõiki