Käibemaksufaktooring, maksuesindus

Käibemaksufaktooring

Koostöös Eesti suuremate pankadega pakume oma klientidele käibemaksufaktooringu teenust, mille eesmärgiks on ettevõtte käibevahendite finantseerimine enammakstud käibemaksu tagastamise nõude ostmise kaudu.

Käibevahendite optimeerimine aitab kaasa ettevõtte käibekiiruse ja likviidsuse suurenemisele. Faktooringu avansiks on 80-90% tagastatavast käibemaksusummast. Faktooringu avanss kantakse ettevõtte arveldusarvele pärast käibedeklaratsiooni aktsepteerimist ühe pangapäeva jooksul. Maksu- ja Tolliamet tasub enammakstud käibemaksu summa faktooringettevõtte arveldusarvele. Faktor arvestab Maksu- ja Tolliametilt laekunud enammakstud käibemaksu summast maha intressi ja faktooringu avansi. Pärast intressi ja faktooringu avansi mahaarvestamist kannab faktor ülejäänud summa ettevõtte arveldusarvele.

Käibemaksufaktooringu skeem

  • IMG Konsultant AS viib kliendi juures läbi auditi, mille käigus hinnatakse kliendi maksuriske;
  • Ettevõte koostab käibedeklaratsiooni ja esitab selle faktooringettevõttele ja Tolli- ja Maksuametile;
  • Faktooringettevõte edastab käibedeklaratsiooni IMG Konsultant AS-ile hinnangu saamiseks;
  • Faktooringettevõte tasub aktsepteeritud käibedeklaratsioonist ettevõttele avansi;
  • Maksu- ja Tolliamet tagastab ettevõtte poolt enammakstud käibemaksu faktooringuettevõttele;
  • Faktooringettevõte tasub reservi ettevõttele.

Maksuesindus

Ettevõtlusega tegeleval ühendusevälise riigi isikul, kellel puudub püsiv tegevuskoht Eestis, tuleb end maksukohustuslasena registreerides määrata maksuesindaja.

Mitteresidendi maksuesindaja on Maksu– ja Tolliametilt vastava tegevusloa saanud isik, keda mitteresident võib volitada ennast esindama Eestis maksuseadustest või maksukorralduse seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Omades Maksu– ja Tolliameti litsentsi osutab IMG Konsultant AS välisriigi kliendile maksuesindusteenust käibemaksu valdkonnas.

Kui käibemaksufaktooringu teenus võiks sulle huvi pakkuda, võta ühendust!

Kliendid meist

Good and friendly service. Ok prices. / Accounting...

Vaata kõiki